feedback
このページの評価をお願いします

サポート情報をお探しですか?


New Product Development

Oddělení vývoje nových výrobků (NPD) vyvíjí analogové a smíšené analogově-digitální integrované obvody pro spotřební elektroniku, komunikace, výpočetní techniku, průmyslovou elektroniku, automobilový průmysl i pro další segmenty trhu. Od svého založení v roce 1994 se oddělení NPD rozrostlo na trojnásobek a vyvinulo více než 70 produktů v bipolárních, CMOS a BiCMOS technologiích vyráběných v závodech po celém světě. SCG Czech Design Center, jako součást celosvětové organizace NPD, úzce spolupracuje s ostatními vývojovými centry ON Semiconductor po celém světě.
Činnost tohoto oddělení se soustřeďuje především na tyto oblasti:

  • návrh elektrického schématu a morfologie
  • vývoj testování a vyhodnocování (charakterizace nových produktů)
  • řízení projektů
  • produktové inženýrství
  • vývoj aplikací součástek, aplikační laboratoř

Skupina návrhu integrovaných obvodů vyvíjí analogové integrované obvody, které jsou určené pro rozmanité aplikace a pro uplatnění na různých trzích. Pro elektrický návrh, simulaci, ověřování a návrh morfologie nově vyvíjených integrovaných obvodů se používají nejmodernější nástroje CAD. Podle požadavků trhu i potřeb zákazníků se používají levnější bipolární technologie i technologie modernější (CMOS, BiCMOS, VHV CMOS). Mezi takto vyvinuté nové součástky patří především integrované obvody pro řízení napájení (Power Management) přenosných elektronických přístrojů a napájecích zdrojů pro internetové, kancelářské a spotřební aplikace. Jsou navrženy tak, aby snižovaly spotřebu elektrické energie, prodlužovaly životnost akumulátorů a splňovaly požadavky platných předpisů. Typickými produkty jsou stabilizátory napětí s nízkým úbytkem napětí, obvody pro řízení nízkonapěťových zdrojů pro přenosné přístroje, ovládače výkonových zesilovačů pro mobilní telefony, řídící obvody pro nabíječky akumulátorů, obvody pro řízení spínaných zdrojů, korektory účiníku a převodníky DC-DC.

Skupina pro vývoj testování a charakterizaci produktů vyvíjí testovací metody, testovací software i hardware pro vyhodnocování prototypů nových analogových integrovaných obvodů a připravuje rovněž testovací prostředky pro následné automatizované testování ve výrobě. Tato skupina v těsné spolupráci s návrhářským týmem také zodpovídá za podrobnou charakterizaci elektrických parametrů nových integrovaných obvodů.

Skupina řízení projektů odpovídá za plánování a koordinaci projektů vývoje nových součástek tak, aby se zajistilo jejich dokončení v termínu, bez překročení rozpočtu, a při dodržení požadované jakosti.

Skupina aplikačních inženýrů pomáhá pracovníkům marketingu a prodeje podporovat zákazníky zejména v oblasti Evropy. Aplikační inženýři navrhují ukázková zapojení (demoboards) pro nejnovější technologie, podílejí se na tvorbě technické dokumentace (application notes, datasheets), a tak významně přispívají k úspěchu nových produktů na všech světových trzích. K dispozici mají mimo jiné laboratoř vybavenou těmi nejlepšími dostupnými měřicími přístroji.

Skupina produktových inženýrů zajišťuje technickou podporu vyráběných analogových integrovaných obvodů a slouží jako prvotní kontakt pro technické dotazy pracovníků prodeje, marketingu, výroby, oddělení zajišťování jakosti i od zákazníků.