feedback
このページの評価をお願いします

サポート情報をお探しですか?


TRANZISTOR

1. Úvod

(Další kapitoly: 2. Jak funguje tranzistor, 3. Využití tranzistoru, 4. O vynálezu tranzistoru)

V této kapitole se seznámíme s polovodičovou součástkou, která začátkem padesátých let minulého století zahájila velkou revoluci v elektronice. Jen málokterý vynález ovlivnil současnou dobu tak výrazně jako vynález tranzistoru koncem roku 1947. Název nové součástky vznikl složením z anglických slov transfer resistor (v přibližném překladu to znamená „řízená změna odporu“). Tranzistory se dělí na dvě hlavní skupiny – bipolární a unipolární.

Bipolární tranzistor

Skládá se ze tří vrstev polovodiče s různým typem vodivosti. K těmto vrstvám jsou připojeny tři elektrody, které se nazývají báze (B), emitor (E) a kolektor (K nebo C). V tranzistoru tedy existují dva přechody P-N:

  • emitorový přechod mezi mezi emitorem a bází
  • kolektorový přechod mezi bází a kolektorem

Velikost proudu, procházejícího tranzistorem, se řídí napětím přiváděným na jeho bázi. Podle typu vodivosti jednotlivých částí označujeme bipolární tranzistory zkratkami NPN a PNP. Můžeme si je představit jako spojení dvou polovodičových diod, jak je znázorněno na následujících obrázcích:

1. Tranzistor typu NPN
Emitorem je polovodič typu N, bázi tvoří vrstvička polovodiče typu P a kolektor je opět polovodič typu N. Na schématické značce je emitor znázorněn šipkou, směřující „ven“.

2. Tranzistor typu PNP
Emitorem je polovodič typu P, bázi tvoří vrstvička polovodiče typu N a kolektor je opět polovodič typu P. Na schématické značce je emitor znázorněn šipkou, směřující k bázi, tedy „dovnitř“.

Rozdíl mezi tranzistory typu NPN a PNP spočívá v podstatě jen v opačné polaritě zdroje napájecího napětí.

Užitečná pomůcka:
Pro snadné zapamatování, kam směřuje šipka u emitoru tranzistoru NPN stačí naučit se následující říkanku: „EN PÉ EN – šipka ven
.

Unipolární tranzistor

Velikost proudu, procházejícího tímto tranzistorem, se ovládá elektrickým polem. Proto se mu říká tranzistor řízený polem neboli FET (z angl. Field Effect Transistor). Elektrické obvody s tranzistory FET mají nepatrnou spotřebu proudu. Proto vydrží napájecí baterie i několik let (např. v hodinkách), nebo se k napájení mohou použít i malé solární články (např. v kalkulačkách). Unipolární tranzistory se také používají při výrobě moderních integrovaných obvodů.

Víte, že ...
... před vynálezem polovodičových diod a tranzistorů se v elektronických přístrojích používaly vakuové elektronky?
... předchůdcem tranzistoru byla vákuová trioda, kterou vynalezl Američan Lee de Forest v roce 1906?
... v tehdejším Československu se začaly tranzistory (nejprve germaniové, později i křemíkové) vyrábět už od roku 1955?
... na špendlíkovou hlavičku by se vešlo přes 100 milionů nejmodernějšch 3D tranzistorů typu Tri-Gat?

NÁSLEDUJÍCÍ KAPITOLA >>>