feedback
このページの評価をお願いします

サポート情報をお探しですか?


POLOVODIČOVÁ DIODA

3. Využití diody

(Další kapitoly: 1. Úvod, 2. Vlastnosti přechodu P-N, 4. Dioda jako usměrňovač, 5. Diody a světlo, 6. Ventily v domácnosti)

Dioda je polovodičová součástka, tvořená jedním přechodem P-N. Má dva vývody – katodu a anodu. Katoda (je na pouzdru označena barevným proužkem) je spojena s polovodičem, anoda je připojena k polovodiči P. Ve schématech elektrického zapojení se polovodičová dioda zobrazuje některou ze tří podobných schématických značek: anoda je znázorněna trojúhelníkem, katoda úsečkou.

Dioda sice patří k nejjednodušším polovodičovým součástkám, ale její praktické využití je velmi široké. Diody mohou mít různou konstrukci a oblast využití, např.:

  • usměrňovací dioda – přeměna střídavého proudu na proud stejnosměrný
  • Zenerova dioda – udržování stálé velikosti napětí (stabilizátory)
  • svítivá dioda LED – zdroj světla různých barev
  • laserová dioda – zdroj soustředěného světelného paprsku
  • fotodioda – osvětlením přechodu P-N vzniká elektrický signál
  • fotovoltaický článek – přeměňuje energii slunečního záření na elektrickou energii

Různé druhy polovodičových diod

<<< PŘEDCHOZÍ KAPITOLA NÁSLEDUJÍCÍ KAPITOLA >>>