feedback
このページの評価をお願いします

サポート情報をお探しですか?


INTEGROVANÝ OBVOD

3. Rozdělení integrovaných obvodů

(Další kapitoly: 1. Úvod, 2. Pár slov o elektronice)

Integrované obvody může rozdělit do dvou základních skupin – analogové a digitální (číslicové):

Analogové obvody

Tyto obvody zpracovávají signály, které mohou plynule nabývat různých hodnot. Typickým příkladem zdroje analogového signálu je mikrofon: podle hlasitosti zaznamenávaného zvuku se síla výstupního signálu plynule mění. K zesilování takového signálu jsou nejvhodnější právě analogové integrované obvody. Najdeme je v rozhlasovém a televizním přijímači, v různých audio i videopřehrávačích, v elektronických hudebních nástrojích a mnohde jinde.

V malém radiopřijímači jsou dva integrované obvody IO1 a IO2 a pár dalších součástek

Digitální (číslicové) obvody

Digitální obvody jsou zkonstruovány tak, aby reagovaly jen na signály (napětí) dvou hodnot, označovaných jako binární hodnoty 0 a 1. Jsou sestaveny z velkého množství tranzistorů, zapojených jako tzv. logické obvody a různé typy klopných obvodů. S jejich pomocí „umí“ tyto obvody provádět nejrůznější výpočty a logické operace. Proto je pochopitelné, že digitální obvody, z nichž nejsložitější jsou mikroprocesory, najdeme především v kalkulačkách, řídích a regulačních zařízeních a hlavně v počítačích všeho druhu. Digitální obvody jsou také základem všech typů polovodičových pamětí (počítače, čipové karty, paměť digitálního fotoaparátu, mobilu a mnoha jiných zařízení).

Těchto osm integrovaných obvodů tvoří polovodičovou paměť o kapacitě 512 MB

<<< PŘEDCHOZÍ KAPITOLA NÁSLEDUJÍCÍ KAPITOLA >>>