feedback
このページの評価をお願いします

サポート情報をお探しですか?


ASSP Competence Center

Skupina se zabývá vývojem nových produktů po standardní funkce v automobilových elektronických aplikacích (“ASSP”; Application-Specific Standard Products). Brněnská ASSP skupina se specializuje na vývoj integrovaných obvodů pro digitální komunikaci v automobilech (IVN; In-Vehicle Networking) a obvodů poskytujících základní funkce automobilovým řídicím jednotkám (“SBC”; System-Basis Chips), ve kterých se bloky digitální komunikace kombinují např. s řízením napájení (“power management”), spínáním koncových zátěží (diody LED, relé, solenoidy, DC motory), monitoringem aplikačního mikroprocesoru apod. Integrované obvody vyvinuté v Brně nalézají uplatnění v řadě automobilových systémů: centrální řídicí jednotky, klimatizace, řízení motoru, ovládání dveří. Díky své univerzálnosti oslovují tyto produkty široké spektrum zákazníků. Na druhé straně jsou standardní obvody vystaveny tvrdší konkurenci a jejich vývoj je proto silněji ovlivněn nutností neustále inovace, respektování stále se zpřísňujících požadavků trhu a nutností zohledňovat ekonomické parametry. Vedle vývoje finálních produktů jsou výsledky skupiny používány jako zdroj IP-bloků pro produkty dalších oddělení.

Podobně jako ostatní skupiny zabývající se vývojem součástek pro automobilovou elektroniku využívá i ASSP skupina zejména vysokonapěťové CMOS technologie, ve kterých lze vytvářet složitou analogovou i digitální funkčnost spolu s robustními vysokonapěťovými bloky na jednom čipu. Kombinaci technologií se zkušenostmi a know-how budovanými po několik let samostatné existence skupiny se v nedávné době podařilo dosáhnout několika významných úspěchů v oblasti produktů pro digitální komunikace – pro nejrozšířenější typy automobilových komunikačních protokolů (LIN, CAN, FlexRay) byly na trh uvedeny součástky, které splňují nejnovější specifikace pro ESD a EMC odolnost v oblasti IVN. Komerční zájem vyvolaný těmito výsledky je příslibem technického i ekonomického růstu skupiny do budoucna.